แนวข้อสอบ ธกส ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบ ธกส 2556

ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบ ธกส 2556 ที่จะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาวิชาความรู้ แนวข้อสอบ ธกส 2556 ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่ออกสอบข้อเขียนในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ แนวข้อสอบ ธกส 2556 และนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆอาทิ วิชาความรู้เฉพาะตําแหนงผู้ช่วยพนักงานธุรการ ลองเอาตัวอย่างแนวข้อสอบไปลองทำกันดูคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s